Čo je punc 925?

process
Punc 925 je označenie rýdzosti striebra. Vypovedá o tom, že daný šperk obsahuje 92,5 % čistého striebra a zvyšných 7,5 % tvoria prímesi, najčastejšie meď. Punc 925 je najbežnejšia rýdzosť striebra používaná na šperky. Je dostatočne tvrdá na to, aby sa šperky nekrútili ani nelámali, a zároveň je dostatočne mäkká na to, aby sa dali dobre spracovávať.
Striebro s puncom 925 je označované aj ako sterlingové striebro. Tento názov pochádza z anglického mesta Sterling, kde sa táto rýdzosť striebra začala používať už v 13. storočí. Sterling pôvodne označovalo anglickú mincu, ktorá bola vyrobená zo zliatiny striebra a medi s rýdzosťou 92,5%. Môžete sa tiež stretnúť s ďalšími alternatívnymi názvami ako: Mincové striebro, Nemecké či Britské striebro, striebro 925/100, striebro 925 alebo striebro 92,5 %.

Tu sú niektoré ďalšie informácie o punci, resp. striebru 925:

  • Punc 925 je medzinárodným štandardom pre striebro. Ide o medzinárodnú ochrannú známku, ktorá je konvenčnou ochrannou známkou a býva vyrazená výrobcom. Neznamená to však, že predmet bol testovaný nezávislým orgánom - Puncovým úradom.
  • Tvrdosť: Je tvrdšia ako rýdze striebro vďaka prítomnosti zliatinových kovov. To je výhodné na výrobu odolných a trvanlivých šperkov. Tvrdosť striebra sa meria na Mohsovej stupnici. Sterlingové striebro má tvrdosť 2,5 až 3. Rýdze striebro má tvrdosť 2,5.
  • Oxidácia a černenie: Môže dôjsť k oxidácii a tmavnutiu, čo je normálna reakcia so sírou a vzdušnou vlhkosťou. Ošetrovanie strieborných výrobkov je občas potrebné. Tomu sa šperkári snažia zabrániť napríklad pokovaním: pozlátením, platinovaním, rhodiovaním.
  • Farva: Sterlingové striebro má bielu farbu s nádychom do žlta spôsobenej meďou. Rhodiovaním a platinovaním získa sterlingové striebro čisto bielu farbu ako má rýdze striebro, resp. ródium alebo platina.
  • Lesk: Sterlingové striebro má vysoký lesk. Rýdze striebro má nižší lesk, pretože je mäkší a ľahšie sa poškriabe. Striebro 925 je možné veľmi ľahko leštiť.
  • Cena: Sterlingové striebro je obvykle cenovo dostupnejšie ako rýdzi striebro, pretože obsahuje menej čistého striebra.
process
Punc je garanciou zákazníkovi, že jeho šperk je zo zliatiny vzácneho kovu a danej rýdzosti. Polotovary a hotové klenotnícke, zlatnícke i striebornícke výrobky sa označujú špeciálnymi značkami, ktoré sa nazývajú puncy. Puncovanie na šperky sa vykonáva mechanicky špeciálnou raznicou alebo laserom. Všetky naše šperky zo sterlingového striebra s hmotnosťou nad 3,49 gramov sú orážané špeciálnym zodpovedným puncom s dvoma písmenami AH, ktoré sú orámované nepravidelným šesťuholníkom, a potom predložené na kontrolu puncovému úradu, ktorý ich označí štátnou puncovou značkou.

Kedy a kde vzniklo puncovanie vzácnych kovov?

process
Puncovanie vzácnych kovov vzniklo v dávnej minulosti, keď ľudia začali používať drahé kovy na výrobu šperkov a ďalších predmetov. Prvé známe puncovanie pochádza z Mezopotámie a datuje sa do 3. tisícročia pred naším letopočtom. V tom čase sa používali jednoduché značky, ktoré označovali výrobca alebo miesto pôvodu výrobku. Najstaršia dochovaná puncová značka pochádza z roku 2100 pred naším letopočtom a bola nájdená na striebornom artefakte v Mezopotámii. V Egypte sa puncovanie začalo používať v 18. dynastii (1550-1295 pred naším letopočtom). Niektoré z najstarších nájdených mincí, ako sú lydijské mince z oblasti dnešného Turecka, pochádzajú zo 7. storočia pred naším letopočtom.
V Európe sa puncovanie začalo používať v období antiky. V Ríme sa používali rôzne druhy puncov, ktoré označovali rýdzosť kovu, miesto výroby alebo meno výrobcu. V stredovekej Európe sa puncovanie začalo používať v 12. storočí. Prvé puncové predpisy boli vydané vo Francúzsku a Anglicku. Tieto predpisy stanovovali rýdzosť drahých kovov, ktoré sa mohli používať na výrobu šperkov.

V Krajinách Koruny českej sa puncovanie začalo používať v 14. storočí. Prvé puncové predpisy boli vydané českým kráľom Jánom Luxemburským v roku 1323. Tieto predpisy stanovovali, že všetko zliate zlato musí byť označené znamením celej hlavy leva a striebro polovičnou hlavou leva.

Puncovanie vzácnych kovov má niekoľko funkcií:

  • Prvou funkciou puncovania je ochrana spotrebiteľov pred podvodom. Puncovanie umožňuje spotrebiteľom zistiť, akú rýdzosť má daný šperk alebo iný predmet z drahého kovu.
  • Druhou funkciou puncovania je ochrana štátu. Puncovanie umožňuje štátu kontrolovať obchod s drahými kovmi a zabrániť ich nedovolenému vývozu alebo dovozu.
  • Treťou funkciou puncovania je podpora tradície a remeslá. Puncovanie pomáha zaistiť, že výrobky z drahých kovov budú spĺňať určité kvalitatívne štandardy.
process
V 19. storočí sa puncovanie v Európe štandardizovalo. V roku 1889 bola v Paríži podpísaná medzinárodná dohoda, ktorá stanovila jednotné puncové značky pre zlato a striebro.
V súčasnej dobe je puncovanie vzácnych kovov povinné vo väčšine krajín sveta. Puncové predpisy stanovujú, aké rýdzové označenie sa musí používať pre jednotlivé druhy drahých kovov.
V Českej republike je puncovanie vzácnych kovov vykonávané Puncovým úradom Českej republiky. Puncové značky v Českej republike sú stanovené zákonom č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov a následne Vyhláškou č. 363/2003 Zb., ktorou sa vykonáva puncový zákon.

Česká republika je členom Dohovoru o kontrole a označovaní predmetov z drahých kovov, ktorý bol podpísaný vo Viedni v novembri 1972 a nadobudol platnosť v roku 1975. Cieľom dohovoru je uľahčiť cezhraničný obchod s predmetmi z drahých kovov medzi zmluvnými štátmi (tj štáty, ktoré sú stranami dohovoru) pri zachovaní ochrany spotrebiteľa. Rozsah Dohovoru je prísne obmedzený na kontrolu obsahu drahých kovov – nie na zdravotné, bezpečnostné alebo iné aspekty predmetov z drahých kovov.


Prezrite si celkovú ponuku strieborných šperkov pre ženy nášho obchodu, vr. zľavových akcií a zvýhodnených setov.

Stieborné šperky pre ženy